ระบบดับเพลิง
หน้าแรก ประวัติบริษัท สินค้า บริการ ผลงาน อีเมล์
ติดตั้งระบบดับเพลิง โรงงานไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ไทยเนชั่นแนล พาวเวอร์ จ.ระยอง
ติดตั้งระบบดับเพลิง โรงงานไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ไทยเนชั่นแนล พาวเวอร์ จ.ระยอง
ผลงานกับการติดตั้งระบบดับเพลิง โรงงานไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ไทยเนชั่นแนล พาวเวอร์ จ.ระยอง
ติดตั้งระบบดับเพลิงแท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ เชฟร่อนประเทศไทย
ติดตั้งระบบดับเพลิงแท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ เชฟร่อนประเทศไทย
ผลงานการติดตั้งระบบดับเพลิงแท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ บ.เชฟร่อนประเทศไทย กลางทะเลอ่าวไทย
       
ติดตั้งระบบดับเพลิงห้องครัวโรงแรมฮิลตั้น หัวหิน รีสอร์ท
ติดตั้งระบบดับเพลิงห้องครัวโรงแรมฮิลตั้น หัวหิน รีสอร์ท
การติดตั้งระบบดับเพลิงห้องครัวโรงแรมฮิลตั้น หัวหิน รีสอร์ท
ปรับปรุงระบบดับเพลิงร.ร.นายร้อยจปร.
ปรับปรุงระบบดับเพลิงร.ร.นายร้อยจปร.
ปรับปรุงและติดตั้งท่อดับเพลิงโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก
       
หน้า
พบ 4 รายการ
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
427 อมรพันธุ์ 12 ซอยพหลโยธิน 69/1 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทร : 0-2972-5977 โทรสาร : 0-2972-5974 สายด่วน : 08-6322-8937 e-mail : info@cakengineer.com