ระบบดับเพลิง
หน้าแรก ประวัติบริษัท สินค้า บริการ ผลงาน อีเมล์
ปรับปรุงระบบดับเพลิงสนง.ที่ดิน จ.เชียงใหม่
ปรับปรุงระบบดับเพลิงสนง.ที่ดิน จ.เชียงใหม่
ปรับปรุงระบบดับเพลิงอาคารสนง.ที่ดิน จ.เชียงใหม่
ติดตั้งระบบดับเพลิง โรงไฟฟ้า เครือดั๊บเบิ้ล เอ
ติดตั้งระบบดับเพลิง โรงไฟฟ้า เครือดั๊บเบิ้ล เอ
ติดตั้งระบบดับเพลิง โรงไฟฟ้า 5A เครือดั๊บเบิ้ล เอ อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี
       
ปรับปรุงระบบดับเพลิงกองการขนส่ง กรมราชองครักษ์
ปรับปรุงระบบดับเพลิงกองการขนส่ง กรมราชองครักษ์
ปรับปรุงระบบดับเพลิงกองการขนส่ง กรมราชองครักษ์ สำนักพระราชวัง
ติดตั้งระบบดับเพลิง Quicklime Project
ติดตั้งระบบดับเพลิง Quicklime Project
ติดตั้งระบบดับเพลิง Quicklime Project บ. ดั๊บเบิ้ล เอ จก. อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี
       
ติดตั้งระบบดับเพลิงด้วย Aerosol โรงงานเอทานอล เครือดั๊บเบิ้ล เอ
ติดตั้งระบบดับเพลิงด้วย Aerosol โรงงานเอทานอล เครือดั๊บเบิ้ล เอ
ติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยสาร Aerosol ห้องปฏิบัติการและห้องทดลอง โรงงานผลิตเอทานอล (เครือดั๊บเบิ้ล เอ) อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี
ติดตั้งสัณญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โรงไฟฟ้า โกลว์ ไอพีอี
ติดตั้งสัณญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โรงไฟฟ้า โกลว์ ไอพีอี
ติดตั้งสัณญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โรงไฟฟ้า บ.โกลว์ ไอพีอี จก. นิคมอุตสาหกรรมเหมราช จ.ระยอง
       
หน้า
พบ 6 รายการ
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Next

บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
427 อมรพันธุ์ 12 ซอยพหลโยธิน 69/1 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทร : 0-2972-5977 โทรสาร : 0-2972-5974 สายด่วน : 08-6322-8937 e-mail : info@cakengineer.com